договір публічної оферти

ДОГОВІР

публічної оферти на купівлю товару через Інтернет-магазин

 

Фізична особа-підприємець Карунас Ігор Костянтинович,   РНОКПП 2607217414, який діє на підставі Виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі - «Продавець»), з однієї сторони, та будь-яка дієздатна фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – «Покупець»), з іншої сторони, а разом надалі – «Сторони», уклали цей договір публічної оферти на купівлю товару через Інтернет- магазин (далі – «Договір») адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця, укласти Договір.

 

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Договір публічної оферти - це публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті Продавця: www.karunasbrand.com, що містить пропозицію Продавця щодо купівлі-продажу Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті Продавця, спрямовану невизначеному колу осіб.

1.2. Акцепт – це прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті Продавця, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення.

1.3. Покупець – це будь-яка дієздатна фізична особа, юридична особа або фізична особа-підприємець, що відвідала сайт Продавця та має намір придбати той чи інший Товар, який пропонується до продажу Продавцем.

1.4. Продавець – Фізична особа-підприємець Карунас Ігор Костянтинович, РНОКПП: 2607217414, який діє на підстави Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та розповсюджує Товар та за допомогою Веб-сайту: www.karunasbrand.com

1.5. Замовлення – це належно оформлена та розміщена на Веб-сайті Продавця заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

1.6. Законодавство – це чинне законодавство України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України, та інші нормативно-правові документи, які можуть бути застосовані до правовідносин, пов'язаних з виконанням та/або які виходять з виконання описаних в цьому Договорі зобов'язань.

1.7. Товар – це продукція (об’єкт угоди Сторін), яка пропонується Продавцем до продажу Покупцям інформація про яку розміщена на Веб-сайті Продавця.

1.8. Істотний недолік Товару - це недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника та/або Продавця.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Покупець зобов'язаний повністю ознайомитися з цим Договором до моменту реєстрації на Веб-сайті Продавця. Реєстрація Покупця на Веб-сайті Продавця означає повне і беззастережне прийняття Покупцем цього Договору. У разі незгоди з умовами даного Договору, використання Веб-сайту Продавця Покупцем повинно бути негайно припинено.

2.2. Продавець та Покупець при придбанні Товарів, зображення та інформація про які розміщені на відповідних сторінках Веб-сайту Продавця, приймають умови цього Договору.

2.3. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Конклюдентні дії у формі натискання в інтернет-ресурсі на сторінці оформлення Замовлення кнопки «ПІДТВЕРДИТИ ЗАМОВЛЕННЯ», означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані в цьому Договорі.

2.4. Сторони цим Договором погодили, що у разі, якщо Покупець є іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою, а також якщо правовідносини за цим Договором ускладнені іншим іноземним елементом, до вказаних правовідносин застосовується матеріальне й процесуальне право України.

2.5. Даний Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до норм ст.ст. 633 та 641 Цивільного кодексу України; його умови однакові для всіх Покупців незалежно від їх правового статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки Товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

2.6. Цей Договір вважається укладеним з моменту натискання на кнопку «ПІДТВЕРДИТИ ЗАМОВЛЕННЯ», яким Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

2.7. Продавець та Покупець при придбанні Товарів, зображення та інформація про які розміщені на відповідних сторінках Веб-сайту Продавця, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором передати Товар у власність на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту Продавця, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти Товар і сплатити за нього кошти.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3. Продавець та Покупець підтверджують, що даний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію Товару без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов'язаний:

4.1.1. виконувати умови даного Договору;

4.1.2. протягом доби з моменту замовлення (акцепту) Покупця підтвердити отримання такого акцепту;

4.1.3. передати Покупцю Товар згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту Продавця, оформленим Замовленням і умовами даного Договору;

4.1.4. перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі.

4.2. Продавець має право:

4.2.1. в односторонньому порядку призупинити виконання Договору у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов'язаний:

5.1.1. Зареєструвати обліковий запис на Веб-сайті Продавця;

5.1.2. Вхід до облікового запису має здійснюватися під час кожного замовлення в інформаційній системі Продавця. Така ідентифікація прирівнюється до електронного підпису Покупця.

5.1.3. своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;

5.1.4. ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на Веб-сайті Продавця;

5.1.5. перед оформленням Замовлення уточнити інформацію про Товар по телефону або електронній пошті;

5.1.6. при отриманні Товару у особи, що здійснила його доставку, впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцю;

5.2. Покупець має право:

5.2.1. оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту Продавця;

5.2.3. вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

5.2.4. на вимогу, що направлена на електронну адресу Продавця, має право отримати примірник цього Договору у письмовій формі.

 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Користувач самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту Продавця шляхом додавання Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки «Додати у кошик», або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаному в розділі контактів Веб-сайту Продавця.

6.2. Строк формування Замовлення складає до 5 (п'ять) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний, святковий або неробочий день, строк формування починається з першого після вихідного робочого дня.

6.3. Характеристики Товару, його зовнішній вигляд і комплектність можуть бути змінені виробником без здійснення Продавцем попереднього повідомлення Покупця, тому перед оформленням Замовлення Покупець зобов'язаний уточнити інформацію про Товар по телефону або електронній пошті.

 

7. ЦІНА ТОВАРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціни на Товари визначаються Продавцем самостійно. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем у гривнях та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту Продавця.

7.2. Ціни на Товари можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

7.3. Ціна Товару, яка вказана на Веб-сайті Продавця не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).

7.4. Ціна Товару яка вказана на Веб-сайті Продавця не включає в себе вартість доставки Товару на адресу Покупця.

7.5. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

7.6. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на Веб-сайті Продавця.

 

8. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1. Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати та отримання зазначений на відповідній сторінці Веб-сайту Продавця.

8.2. При доставці Товарів в інші міста України, або за її межі, що виконується іншими службами доставки (надалі «Компаніями-перевізниками») Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів та обробки персональних даних цими Компаніями-перевізниками.

8.3. Обов'язок Продавця передати Товар Покупцю вважається виконаним у момент здачі Товару перевізникові.

8.4. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, який доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним розписом у товарно-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику у кількості, зазначеній Покупцем, і в належному стані і якості.

8.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причини, при доставці кур'єром Компанії-перевізника, Товар повертається в центр відвантаження.

8.5. Доставка Товару Покупцю здійснюється протягом 4 (чотирьох) робочих днів з моменту оформлення Замовлення. Якщо Замовлення було оформлене Покупцем у вихідний, святковий або інший неробочий день, відповідний строк почитає перебіг з першого робочого дня, наступного за одним з таких днів. При цьому строк доставки може бути подовжено компанією-перевізником, з незалежних від Продавця причин.

8.6. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними в розділі Контакти.

 

9. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1. При отриманні Товару на складі перевізника, від кур'єра або Продавця, Покупець зобов'язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару та його якості.

9.2. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов'язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та особою, що здійснила доставку Товару або представником Продавця. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Без виконання визначених цим пунктом умов претензії Покупця та його вимоги щодо заміни пошкодженого Товару Продавцем не розглядаються.

9.3. Протягом 2 (двох) робочих днів Покупець зобов'язаний повідомити представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару, на підставі його листа, відправленого на електронну адресу karunas.brand@gmail.com. Покупець зобов'язується вислати Товар Продавцеві протягом 3 (трьох) робочих днів з дня домовленості про заміну Товару.

9.4. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

9.5. Якщо Товар не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю разом з проданим Товаром, Покупець має право розірвати даний Договір шляхом повідомлення Продавця про це протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту одержання Товару, якщо інше не передбачено умовами даного Договору. Покупець зобов'язаний здійснити повернення такого Товару.

9.6. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем не відшкодовується.

9.7. Кошти, сплачені за Товар, повертаються Покупцю у день розірвання даного Договору (але не раніше дня отримання повернутого Товару Продавцем), а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання даного Договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання повернутого Товару Продавцем.

9.8. У випадку, якщо оплата Товару була здійснена Покупцем з використанням платіжної картки Visa або MasterCard через платіжний термінал або мережу Інтернет, повернення коштів сплачених за такий Товар здійснюється Продавцем виключно на відповідну платіжну картку Visa або MasterCard.

9.9. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов'язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані - без будь-яких механічних пошкоджень та відповідної якості.

9.10. У випадку звернення Покупця з претензіями щодо неналежної якості Товару, відправка такого Товару Продавцю здійснюється за рахунок Продавця. Якщо за результатами перевірки такого Товару не буде виявлено ознак порушення якості відповідного Товару, відправка такого Товару Покупцю здійснюється за рахунок останнього.

9.11. Покупець не має права відмовитися від Товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений Товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд та інше). Підтвердженням того, що Товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів Товару та інших характеристик, що вказані на Веб-сайті Продавця.

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

10.2. У разі виникнення спорів, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії – 7 (сім) робочих днів від дати її отримання.

10.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно матеріального і процесуального права України.

 

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, настали після укладення цього Договору, що носять непередбачений і невідворотний характер. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який строк, протягом якого було відкладено виконання через перераховані обставини.

11.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором триває більше 3 (трьох) місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

11.5. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

 

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправлення повідомлення Продавцю про замовлення Товару, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).

12.2. Власним акцептуванням даного Договору або реєстрацією на Веб-сайті Продавця (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.

12.4. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на адресу Продавця для листування.

12.5. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні Замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.